کار گاه های آموزشی:

1CBT  در مانگری شناختی رفتاری

2- TA  تحلیل روابط متقابل

3- CBT برای کودکان

4- همسر داری ویژه بانوان

5- آمادگی پیش از ازدواج

6- مهارت های فرزند پروری

7- ریلکس

1-CBT: کسانی که به نوعی از هیجانات اضطراب افسردگی خشم رنج می برند می توانند با حضور در این دوره پی به عوامل این هیجانات برده و با تغییر نوع تفکر سعی در کنترل این هیجانات کنند.

2-TA: کسانی که در روابط اجتماعی خود احساس سر در گمی می کنند و از تاثیرشان به دیگران مطمئن نیستند و اغلب با برداشت هایی روابطشان به مجادله و نزاع می انجامد می توانند در این دوره ها شرکت نموده و روابط خود را از سلام تا خداحافظی مدیریت کنند.

3-مهارت همسر داری: در دو سطح ارایه میگردد در سطح اول به موضوعاتی مانند روانشناسی زن و مرد -جذابیت -عشق و اسرار پایداری آن پرداخته و در سطح دوم به آسیب شناسی روابط زناشویی و بررسی مهارت های ارتباطی(گوش دادن-ابراز احساس-ارتباط شفاف- مذاکره- مهارت حل مسئله- مهارت مقابله با عصبانیت و انتقاد) پرداخته می شود.

4-آمادگی پیش از ازدواج: در این دوره کوتاه مدت آموزش های ابتدائی که برای شروع یک زندگی مشترک لازم است از جمله نقش های زناشویی به همراه نیازها ووظایف زن و شوهر در قبال یکدیگر در کنار مهارت هایی برای برقراری ارتباط مؤثر و پیشگیری از اختلاف آموزش داده می شود.

5- مهارت فرزند پروری: در دو سطح ارائه می گردد. در سطح اول مراحل رشد و تحول از تولد تا مرگ مورد بررسی قرار گرفته و در سطح دوم به بررسی نقش ها و کنش های والدین-هدف های بد رفتاری کودکان- مهارت حل مسئله و راه های اصلاح رفتار های ناپسند کودکان می پردازد.

6-ریلکس: در این دوره به شرکت کنندگان شیوه تنش زدایی تدریجی عضلانی (PRT) در 6 مرحله آموزش داده شده به همراه بررسی و تغییراتی در سبک زندگی استرس زای آنها. این دوره برای کسانی که به نوعی از اضطراب و خشم شدید در رنج و عذابند بسیار مناسب است.