طلیعه سلامت رسالت خود را در چند اصل خلاصه کرده است:

-مشاوره و روان درمانگری اصولی

– ارائه خدمات با توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی

– کمک به تربیت درمانگران و مشاوران مستعد و توانمند

– ارائه مشاوره و روان درمانگری با رویکردهای معنوی و سلامت محور

– کمک به بالا رفتن کیفیت زندگی مراجعان در ابعاد مختلف

– تغییر و رشد خانواده های مشکل دار بر اساس زوج درمانگری نقش محور

– پیشگیری از تشکیل خانواده های آسیب زا با ارائه خدمات مشاوره پیش از ازدواج با آخرین متد علمی

دو اصل سلامت محوری و توجه به رویکردهای معنوی باعث شده است این مرکز شرایط منحصر به

فردی داشته باشد و نه تنها تغییر بلکه پیشگیری و رشد و پیشرفت سر لوحه برنامه های مرکز است.